Disclaimer - Tongkat Ali

Door het bestellen van Tongkat Ali, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De koper begrijpt dat Tongkat Ali van YAJU uitsluitend wordt aangeboden voor gebruik als of ten behoeve van: kruiden specimen, legitieme onderzoek, educatieve en/of decoratieve doeleinden.  De koper van de Tongkat Ali begrijpt dat dit product "niet voor menselijke consumptie" worden verkocht. YAJU aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid, direct of anderszins, voor het gebruik van Tongkat Ali in welke vorm dan ook. Alle informatie verstrekt door YAJU, is puur voor onderwijsdoeleinden en moet nooit worden geïnterpreteerd als een aanbeveling voor een specifieke behandelingsplan, product of aanbeveling. Wij maken geen enkele aanname of aanbeveling met betrekking tot het legaal zijn van onze producten of informatie buiten Nederland. Wij maken geen veronderstelling of aanbeveling dat de informatie of producten, waarnaar wordt verwezen beschikbaar, passende zijn, of juridische buiten Nederland zijn. De persoon of personen die producten bestellen begrijpen dat zij de wetten in hun stad, staat of land zelf moeten onderzoeken.  Noch Kraatje, noch enige van haar directeuren, werknemers of agenten is aansprakelijk voor schade van welke aard die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze site of de producten, met inbegrip van compenserende, directe, indirecte of gevolgschade.  Bij het bestellen van onze producten dient de klant 18 jaar of ouder te zijn. Bij indiening van een bestelling gaat de klant akkoord met deze disclaimer en de algemene voorwaarden.