Ecdysterone 101: Wat is Ecdysterone en hoe werkt het?

what-is-ecdysterone-yaju

Ecdysteroiden, een fascinerende klasse van verbindingen met potentieel voor spieropbouwende voordelen, hebben recentelijk de aandacht getrokken in de wereld van sport en fitness. Beta-ecdysterone, een natuurlijke verbinding verwant aan insectengroeihormonen, wordt aangetroffen in planten en wordt verondersteld te interageren met verschillende receptoren in ons lichaam, met mogelijke voordelen zoals verhoogde spiergroei, aanpassingsvermogen en eiwitsynthese. Maar hoe werken deze verbindingen en wat zijn de mogelijke voordelen en bijwerkingen? In dit uitgebreide overzicht zullen we dieper ingaan op de wereld van Ecdysteroiden, waarbij we hun mechanismen, mogelijke voordelen en belangrijke overwegingen bij het gebruik als supplement onderzoeken. Hoewel Ecdysteroiden beloftevol lijken te zijn in het verbeteren van spiergroei en prestaties, blijven ze onderwerp van lopend onderzoek en intrige, wat vraagt om een dieper begrip van hun ware potentieel.

1. Wat zijn Ecdysteroiden?

Beta-ecdysterone, ook bekend als een fyto-ecdysteroid, is een natuurlijke verbinding die wordt aangetroffen in planten, vergelijkbaar met insectengroeihormonen [1]. Hoewel het idee van insectenhormonen of plantenketosteroïden misschien vreemd klinkt, is het niet zo alarmerend als het lijkt. Bij insecten die deze verbindingen bevatten, hebben ze specifieke receptoren die Ecdysteroidreceptoren worden genoemd en die erop reageren [2]. Dus, hoewel het misschien wat ongebruikelijk lijkt om deze verbindingen te consumeren of in te spuiten, is er meer aan het verhaal.

Ecdysteroiden zijn ook ontdekt bij zoogdieren, hoewel we niet helemaal zeker zijn hoe ze in ons weefsel terechtkomen. Er wordt verondersteld dat ze afkomstig kunnen zijn van onze voeding, darmbacteriën of misschien zelfs specifieke infecties [3]. Hoe ons lichaam deze nieuwe verbindingen verwerkt, blijft een punt van discussie, maar recent onderzoek begint enig licht te werpen op de mechanismen die hierbij betrokken zijn. Er is groeiend bewijs dat Ecdysteroiden receptoren in ons lichaam kunnen activeren, met de gewenste effecten zoals verhoogde spiergroei, aanpassingsvermogen en eiwitsynthese [4,5].

Bovendien is er interessant onderzoek dat suggereert dat mensen die regelmatig spinazie of quinoa consumeren, of anderszins regelmatig Ecdysteroiden innemen, mogelijk langer leven. Dit idee wordt ondersteund door een experiment uitgevoerd door onderzoekers van de Rutgers University met het modelorganisme Caenorhabditis elegans. In deze studie leefden nematoden die werden blootgesteld aan een quinoa-extract langer, wat wijst op mogelijke voordelen voor de levensduur in verband met het gebruik van Ecdysteroiden [6].

2. Hoe werken de Ecdysteroiden?

Laten we begrijpen hoe Ecdysteroiden in eenvoudigere termen werken:

Estrogeenreceptor Beta (ERβ): Sommige onderzoekers suggereren dat Ecdysteroiden kunnen werken door te interageren met een receptor in ons lichaam genaamd ERβ. Deze receptor staat bekend om het bevorderen van de groei van skeletspieren wanneer deze wordt gestimuleerd [7]. Dus, het is mogelijk dat Ecdysteroiden spiergroei veroorzaken door ERβ te activeren.

β2-Adrenerge receptor: Een andere theorie is dat Ecdysteroiden mogelijk een andere receptor, de β2-adrenerge receptor, kunnen beïnvloeden. Deze receptor kan ook leiden tot spiergroei wanneer deze wordt geactiveerd, zoals te zien is bij een stof genaamd Clenbuterol [8]. Sommige studies vonden gelijkenissen in de structuur van Ecdysteroiden en deze receptor, wat suggereert dat ze bij elkaar kunnen "passen" [9].

Gekoppelde receptoren voor G-eiwitten (GPCR's): Recent onderzoek heeft de mogelijkheid opgeworpen dat Ecdysteroiden kunnen interageren met GPCR's, een groep receptoren die verschillende rollen in het lichaam spelen. Een studie testte het vermogen van Ecdysteroiden om te binden aan de β2-adrenerge receptor en vond geen significante verbinding [10]. In plaats daarvan werd voorgesteld dat een andere GPCR verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de anabole effecten die worden waargenomen bij Ecdysteroiden. Deze studie wees er ook op dat het AKT-pad, dat betrokken is bij eiwitsynthese, geactiveerd zou kunnen worden door Ecdysteroiden, wat leidt tot spiergroei.

MAS-receptor: Een andere studie suggereerde dat ERβ mogelijk niet de enige speler is in het proces en zou kunnen samenwerken met een GPCR genaamd de MAS-receptor [11]. Ze ontdekten dat het AKT-pad, dat gekoppeld is aan eiwitsynthese, geactiveerd kon worden via de MAS-receptor. Bovendien is er bewijs dat het AKT-pad en ERβ elkaar kunnen beïnvloeden [12].

Samengevat, hoewel het exacte mechanisme nog niet volledig wordt begrepen, lijkt het erop dat Ecdysteroiden kunnen werken door te interageren met receptoren zoals ERβ, β2-adrenerge receptoren en mogelijk GPCR's zoals de MAS-receptor. Deze interacties kunnen paden zoals AKT activeren, wat leidt tot verhoogde eiwitsynthese en spiergroei. Belangrijk is dat Ecdysteroiden lijken de androgeenreceptor niet te beïnvloeden [9,10,11], die verantwoordelijk is voor enkele ongewenste bijwerkingen die vaak worden geassocieerd met anabole stoffen.

3. Wat zijn de voordelen van Ecdysteroiden?

Ecdysteroiden worden verondersteld verschillende voordelen te bieden, voornamelijk gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in Oostelijke landen. De betrouwbaarheid en methoden van deze studies hebben echter twijfels opgeroepen. Hoewel we niet in detail op deze studies zullen ingaan, is het de moeite waard om hun bestaan te erkennen omdat ze interesse hebben gewekt voor verder onderzoek naar Ecdysteroiden.

Houd er rekening mee dat deze studies met voorzichtigheid moeten worden behandeld vanwege mogelijke beperkingen.

3.1. Anabole effecten

Een van de meest besproken effecten van Ecdysteroiden is hun potentieel om spiergroei te bevorderen en kracht te verbeteren bij dieren [10,13,14,15,16,17,23]. Het is opvallend dat de meeste van deze studies zijn uitgevoerd bij dieren, niet bij mensen. Er is echter een studie waarbij krachtgetrainde individuen Ecdysterone uit spinazie-extract innamen in doseringen van 200 mg en 800 mg per dag gedurende 10 weken, wat significante spiergroei en krachttoenames opleverde, met de groep die 800 mg gebruikte de meest indrukwekkende resultaten [18]. Ze kregen gemiddeld 3,2 kg spiermassa erbij in vergelijking met de controlegroep. Daarentegen toonde een andere studie met 20-hydroxyecdysterone bij een dosering van 200 mg gedurende 8 weken geen significante verschillen in krachtparameters in vergelijking met de controlegroep [19].

De redenen voor dergelijke uiteenlopende resultaten tussen studies blijven onduidelijk. Factoren zoals productkwaliteit en onderdosering [20] of verschillen in hoe Ecdysteroiden mensen beïnvloeden in vergelijking met knaagdieren en andere dieren kunnen een rol spelen.

3.2. Kracht en uithoudingsvermogen

In dezelfde eerder genoemde studies werden ook krachtmetingen uitgevoerd. De studie met 20-hydroxyecdysterone toonde geen verbetering in krachtparameters, terwijl de studie met spinazie-extract van 800 mg per dag gedurende 10 weken opmerkelijke resultaten liet zien. De groep die 800 mg gebruikte, verhoogde hun squat-kracht met bijna 20% en bankdrukken met 10%. Deze tegenstrijdige resultaten roepen vragen op over de betrouwbaarheid van de effecten van Ecdysteroiden op menselijke kracht [18,19].

Hoewel er verschillende studies zijn met knaagdieren die wijzen op dosisafhankelijke toenames in kracht en uithoudingsvermogen door Ecdysteroidensuppletie, kan het toepassen van deze bevindingen direct op mensen uitdagend zijn. Meer klinische gegevens die specifiek betrekking hebben op mensen zijn nodig om meer definitieve conclusies te trekken.

3.3. Adaptogene effecten

Onder de studies die zijn uitgevoerd door Oostelijke onderzoekers, wordt melding gemaakt van adaptogene voordelen van Ecdysteroiden, die verband houden met hun potentieel om de weerstand tegen stress te verbeteren. Helaas is dit gebied nog weinig verkend en ontbreekt gedetailleerd onderzoek naar de voordelen van Ecdysteroiden voor stressbestendigheid vooralsnog. Hypotheses bestaan, maar solide wetenschappelijk bewijs is nodig om deze effecten te bevestigen.

4. Dosering van ecdysterone

Wat betreft Ecdysteroiden en hun doseringen, bieden de beschikbare gegevens een breed scala aan aanbevolen inname, variërend van 50 mg tot 800 mg per dag. Het lijkt erop dat de effecten van Ecdysteroiden afhankelijk zijn van de ingenomen dosis, maar vanwege beperkt onderzoek blijft het bepalen van een exacte, definitief effectieve dosis uitdagend.

Het is echter belangrijk op te merken dat er een belangrijke zorg bestaat in de wereld van Ecdysterone-supplementen: bijna al deze producten zijn ondergedoseerd. Onderzoek [20, 21] heeft hier licht op geworpen, met een recente analyse van 14 Ecdysterone-producten die enkele zorgwekkende bevindingen opleverde:

Van deze 14 geanalyseerde Ecdysterone-producten bleken maar liefst 13 ondergedoseerd te zijn. Dit verontrustende statistiek vertegenwoordigt ongeveer 9 procent van de geteste producten.

Wat nog opvallender is, is dat slechts 3 van de 14 Ecdysterone-supplementen een voldoende hoeveelheid Ecdysterone bevatten om mogelijk een anabool effect uit te oefenen. Dit betekent dat slechts 21 procent van de geteste producten de gewenste voordelen van Ecdysteronesuppletie kan bieden.

Er is ook een andere studie [21] die zich richt op de ontwikkeling en optimalisatie van een analytische procedure om de aanwezigheid van ecdysterone in commercieel verkrijgbare voedingssupplementen kwantitatief te bepalen. Ecdysterone is een van nature voorkomende verbinding die wordt aangetroffen in planten en ongewervelden en aandacht heeft gekregen vanwege zijn mogelijke anabole effecten.

Het onderzoek omvat het extraheren van ecdysterone uit deze supplementen en het gebruik van een geoptimaliseerde UHPLC-MS/MS-methode voor analyse. De massaspectrometer werkt in positieve ionisatiemodus (ESI+), met dynamische meervoudige reactiemonitoring (dMRM) om ecdysterone te detecteren. Een interne referentie, cortisol, wordt ook gebruikt voor de analyse.

De studie valideert deze methode volgens ICH-richtlijnen om nauwkeurigheid en precisie te garanderen. Het is cruciaal om op te merken dat dit onderzoek betrekking heeft op de nauwkeurigheid van de etikettering van voedingssupplementen met betrekking tot hun ecdysteroninhoud.

De bevindingen onthullen dat veel voedingssupplementen die beweren ecdysterone te bevatten, niet voldoen aan de verwachte kwaliteits- en veiligheidsnormen. In de meeste gevallen is de daadwerkelijke ecdysterone-inhoud aanzienlijk lager dan wat op het productetiket staat vermeld, wat vragen oproept over de integriteit en betrouwbaarheid van het product.

Dit onderzoek benadrukt het belang van nauwkeurige etikettering en kwaliteitscontrole in de voedingssupplementenindustrie, met name als het gaat om producten die worden gepromoot vanwege hun mogelijke prestatieverbeterende effecten.

De financiële ondersteuning van de studie wordt erkend door het World Anti-Doping Agency (WADA), wat het belang van dit onderzoek benadrukt in de context van dopingcontrole en de veiligheid van atleten.

Samengevat, hoewel Ecdysteroiden veelbelovend lijken op het gebied van spiergroei en krachtverbetering, benadrukt het probleem van onderdosering in supplementen het belang van zorgvuldige productselectie en de noodzaak van meer uitgebreid onderzoek om nauwkeurige en effectieve doseringsaanbevelingen vast te stellen.

5. Bijwerkingen van Ecdysterone

Onderzoek suggereert dat Ecdysteroiden goed worden verdragen bij dieren, waarbij zelfs bij hoge doses, tot 20 mg per kg, geen tekenen van toxiciteit werden waargenomen [22]. Gelukkig hebben een van de menselijke onderzoeken die we eerder bespraken grondige bloedtesten uitgevoerd bij deelnemers. Ze dienden doses toe tot 10 mg per kg en vonden geen opmerkelijke verschillen in de gezondheidsindicatoren van de proefpersonen voor en na suppletie [18].

In eenvoudiger bewoordingen lijken Ecdysteroiden veilig te zijn op basis van dierstudies, en menselijke onderzoeken hebben geen nadelige gezondheidseffecten aangetoond wanneer ze binnen een bepaald doseringsbereik worden gebruikt. Het is echter cruciaal op te merken dat verder onderzoek nodig is om het veiligheidsprofiel van Ecdysteroiden bij mensen grondig te begrijpen.

6. Kun je ecdysterone stapelen met andere (natuurlijke) supplementen?

Ecdysterone en Creatine:

Gecombineerde voordelen: Ecdysterone en creatine vervullen verschillende rollen bij het verbeteren van spiergroei en prestaties. Ecdysterone ondersteunt eiwitsynthese, terwijl creatine de ATP-productie verhoogt, wat helpt bij kracht en kracht tijdens trainingen.

Synergiepotentieel: Deze supplementen hebben potentieel synergiewerking vanwege hun verschillende mechanismen. Ecdysterone kan spieropbouwende processen ondersteunen, terwijl creatine de trainingprestaties verbetert.

Aanbevolen combinatie: Het nemen van ecdysterone met creatine kan gunstig zijn. Overweeg ecdysterone als onderdeel van uw dagelijkse routine en gebruik creatine voor of na de training om de effecten tijdens de training te maximaliseren.

Ecdysterone en Tongkat Ali:

Gecombineerde voordelen: Ecdysterone en tongkat ali hebben potentieel complementaire effecten op aspecten zoals spiergroei en libido. Ecdysterone kan spierontwikkeling ondersteunen, terwijl tongkat ali vaak wordt gebruikt om vitaliteit en hormonaal evenwicht te verbeteren.

Synergiepotentieel: Er zou een synergie kunnen zijn tussen deze twee producten, aangezien Tongkat Ali een anti-oestrogene werking kan hebben en beta-ecdysterone positieve oestrogeensignalering kan bevorderen (Estrogeenreceptor beta).

Aanbevolen combinatie: Overweeg om ecdysterone en tongkat ali op verschillende tijdstippen van de dag in te nemen, aangezien ze mogelijk interfereren met elkaars werkingsmechanismen. Je kan bijvoorbeeld 's ochtends tongkat ali nemen en later op de avond ecdysterone.

TONGKAT ALI & BETA-ECDYSTERONE Bundel van YAJU

7. Waar moet je op letten bij het kopen van Ecdysterone?

Bij het kopen van ecdysterone-supplementen is het cruciaal om waakzaam te zijn vanwege mogelijke onjuiste etikettering en lage kwaliteit op de markt. Hier is waar je op moet letten:

Kwaliteit en Zuiverheid: Wees voorzichtig met producten die hoge percentages ecdysterone claimen, zoals 98%, aangezien deze claims mogelijk niet altijd accuraat zijn. Ecdysterone is inderdaad een kostbaar ingrediënt, en sommige onbetrouwbare leveranciers kunnen bezuinigen. Kies merken die transparant zijn over hun bronnen en testmethoden.

Correcte Testmethode: De testmethode is belangrijk. UV/Vis-testen kunnen soms leiden tot onnauwkeurige resultaten door vergelijkbare verbindingen als ecdysterone (andere ecdysteroiden) te identificeren.

Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) is een nauwkeurigere testmethode die specifiek ecdysterone identificeert en de kwaliteit en potentie van het supplement waarborgt.

Ingrediëntenlijst: Controleer de ingrediëntenlijst van het supplement om ervoor te zorgen dat het ecdysterone bevat als het primaire actieve ingrediënt. Vermijd supplementen met niet-geopenbaarde, gepatenteerde mengsels of die niet gestandaardiseerd zijn naar een percentage beta-ecdysterone, omdat ze mogelijk geen transparante informatie bieden over hun inhoud.

Transparantie: Kies merken die gedetailleerde informatie verschaffen over hun bronnen, productieproces en testprocedures. Transparante bedrijven zijn waarschijnlijk meer gericht op kwaliteit en veiligheid. Certificeringen: Sommige supplementen kunnen derden certificeringen en laboratoriumtests bevatten. Zorg ervoor dat het laboratorium waar de monstername is ISO-gecertificeerd.

Prijs: Hoewel prijs niet de enige bepalende factor mag zijn, kunnen extreem lage prijzen duiden op een lager kwaliteitsproduct. Kwaliteitssupplementen kosten meestal meer vanwege de zuiverheid en het gehalte aan werkzame stoffen.

Dosering: Overweeg de dosering en de aanbevolen inname van het supplement. Te lage doseringen kunnen mogelijk niet effectief zijn, en te hoge doseringen kunnen onnodige kosten met zich meebrengen.

Reviews en Feedback: Zoek naar recensies en feedback van andere gebruikers om te zien of het product effectief is geweest voor anderen. Als algemene richtlijn is het raadzaam om Ecdysterone-supplementen te kopen bij gerenommeerde merken die transparante informatie bieden over hun producten. Het is ook een goed idee om het product te controleren op onafhankelijke laboratoriumtests of certificeringen om de zuiverheid en potentie te verifiëren.

Conclusie

Ecdysteroiden, met name beta-ecdysterone, zijn een interessante klasse van verbindingen die mogelijk voordelen bieden voor spiergroei, kracht en aanpassingsvermogen. Onderzoek bij dieren en beperkte menselijke studies suggereren dat Ecdysteroiden anabole effecten kunnen hebben en goed worden verdragen zonder ernstige bijwerkingen.

Ondanks het veelbelovende karakter van Ecdysteroiden, is er behoefte aan meer grondig en uitgebreid onderzoek om hun effectiviteit bij mensen te bevestigen, de optimale doseringen vast te stellen en eventuele bijwerkingen volledig te begrijpen. Het probleem van ondergedoseerde supplementen benadrukt ook de noodzaak om zorgvuldig te selecteren en te kopen van betrouwbare bronnen.

Als je overweegt om Ecdysteroiden als supplement te gebruiken, is het raadzaam om dit te doen onder toezicht van een arts of voedingsdeskundige, vooral als je onderliggende gezondheidsproblemen heeft of andere medicijnen gebruikt. Het is ook belangrijk om de juiste doseringen en kwaliteitsbronnen te kiezen.

Samenvattend bevindt het onderzoek naar Ecdysteroiden zich nog in een vroeg stadium, en hoewel de potentiële voordelen veelbelovend zijn, is er meer werk nodig om hun volledige bereik te begrijpen en te benutten. Voor nu is voorzichtigheid en verstandig gebruik geboden bij het overwegen van Ecdysteroiden als supplement voor sportieve prestaties of algemene gezondheid.

Beta-Ecdysterone 50% van YAJU

Koop Ecydsterone van YAJU

Referenties

[1] https://link.springer.com/article/10.1023/A:1026662505403
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9460643/
[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12079488/
[4] https://www.jle.com/en/revues/ecn/e-docs/
[5] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X10000760
[6] https://www.ergo-log.com/eat-spinach-and-quinoa-and-live-longer.html
[7] https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1096/fj.11-194779
[8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11994968/
[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4447764/
[10] https://www.semanticscholar.org/paper/Phytoecdysteroids
[11] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.032607v1.full.pdf
[12] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.032607v1.full.pdf
[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4447764/
[14] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6525371/
[15] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1030669/ 
[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3234543/
[17] https://www.ergo-log.com/anabolic-effect-ecdysterone-doping-list.html
[18] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31123801/
[19] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500969/
[20] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500969/
[21] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
[22] https://www.researchgate.net/profile/Karel-Slama/publication/
[23] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1030669/